BOOM studio | kazimierz biskupi park

Park w Kazimierzu Biskupim – I miejsce w konkursie


  • 07 Gru


  • admin

Autorzy: Maja Szydłowska, Piotr Szydłowski, Jakub Mojżeszek, Andrzej Szydłowski, Karolina Możejko-Rogowska. Projekt wykonany z PPW SABUD. I miejsce w konkursie architektonicznym.

Relacja zdjęciowa z zakończenia II etapu budowy parku:
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb
14_kb

PROJEKT

W 2009 roku Gmina Kazimierz Biskupi zorganizowała konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu pomiędzy klasztorem misjonarzy Św. Rodziny a kościołem p.w. Św. Marcina. Koncepcja miała przewidywać min. propozycję wielofunkcyjnego budynku, mini amfiteatru oraz połączenia mostkami dwóch części terenu przedzielonych ciekiem wodnym.

01_kbHistoria:

Kazimierz Biskupi to miejsce , w którym widoczne są ślady historii. I nie dotyczy to jedynie historii ziem polskich , ale również historii całego chrześcijaństwa.  Miejsce to kryje dramatyczną opowieść o pięciu Braciach Międzyrzeckich zwanych Pierwszymi Męczennikami Polski.  Historia braci sięga czasów cesarza Niemiec Ottona III, na którego prośbę św. Romuald wysłał do Polski eremitów. Bolesław Chrobry osadził ich w klasztorze-pustelni na granicy z ludami pogańskimi. Eremici mieli się przygotowywać do pracy wśród pogan. 10 listopada 1003 roku, w wigilię św. Marcina, na klasztor napadli rabusie i zamordowali braci: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka oraz usługującego im chłopca Krystyna. Rok po śmierci zostali uznani za męczenników przez papieża Jana XVIII.

16_kb

02_kb04_kbNajważniejszym punktem przedmiotowego terenu z punktu widzenia symboliki historycznej jest pomnik w formie pięciu kamieni. Zlokalizowany został na zaprojektowanej wyspie.
05_kb
Budynek wielofunkcyjny zlokalizowany został w części zachodniej, co dało możliwość swobodnego dostępu z drogi publicznej.07_kb

15_kb

08_kb

09_kb

W południowo–wschodniej części terenu przewidziano ukształtowanie pagórkowate dające możliwość uzyskania miejsca zabawy dla dzieci lub organizacji jarmarku w stylu średniowiecznym. Całość zagospodarowania w subtelny sposób wkomponowuje się w istniejący teren historycznej zabudowy kościoła i klasztoru.

10_kb

Przesuń linię poniżej i zobacz jak zmienił się projektowany teren…

[wpw_ba_viewer width=”auto” ] [wpw_ba_img src=”http://boomstudio.pl/wp-content/uploads/2013/12/18_kb.jpg” alt=”http://boomstudio.pl/wp-content/uploads/2013/12/17_kb.jpg”] [/wpw_ba_viewer]

11_kbAmfiteatr. Prawie gotowy szalunek pod zadaszenie sceny. Listopad 2012.

12_kbPomost. Listopad 2012.

 

13_kbWyspa, oraz żelbetowa podkonstrukcja pod prowadzący na nią łukowy mostek. W tle widać klasztor misjonarzy Św. Rodziny. Listopad 2012.

 

14_kbWidok z lotu ptaka – lipiec 2013. Fot. Aeroklub Koniński.

  • 65%

    Realizacja