BOOM studio | Okleśna - BOOM studio

  • 13 Mar


  • admin

Projekt Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Alwernia w miejscowości Okleśna – 2011-2012 wraz z koncepcja zagospodarowania fragmentu przestrzeni o funkcji rekreacyjno – sportowej. Projekt sporządzony w biurze ‚Wizja’ Sp.z o.o., arch. Stanisław Deńko.

b02 b03 b04 b01