BOOM studio | Pawilon edukacyjny, wyróżnie honorowe - BOOM studio

Pawilon edukacyjny, wyróżnie honorowe


  • 20 Kwi


  • admin

ext_02


Opinia sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za schludną i właściwą dla przeznaczenia aranżację wnętrz oraz
czytelną koncepcję białej ażurowej bryły pawilonu w pejzażu.

ext_02
Pawilon edukacyjny jest budynkiem dwukondygnacyjnym ze stropodachem dostępnym dla zwiedzających. Wejście główne znajduje się od strony południowo–wschodniej. Całość założenia opiera się na prostych geometrycznych formach. Bryła budynku składa się z dwóch części. Jej naturalny podział przebiega w poziomej linii kondygnacji. Część parterowa (pokryta naturalną okładziną kamienną), obsypana jest zgeometryzowanymi formami ziemnymi przez co kontrastuje z lekką, eteryczną bryłą piętra. „Złamana” w rzucie forma bryły parteru stanowi barierę ochronną przeciw odgłosom ruchliwej ulicy oraz torów kolejowych znajdujących się od strony południowo–wschodniej. Okładzinę zewnętrzną górnej części bryły budynku, stanowią ażurowe, stalowe panele z blachy perforowanej. Perforację stanowią różnej wielkości okrągłe otwory tworzące całościowo obraz drzew.
ext_03

ext_01

ext_04

int_03

int_02

int_01

int_04

elewacja_02

elewacja_01

rzut_s