BOOM studio | Plac Wojska Polskiego Bielsko-Biała, I miejsce w konkursie - BOOM studio

Plac Wojska Polskiego Bielsko-Biała, I miejsce w konkursie


  • 04 Gru


  • admin

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu zarówno w części urbanistycznej jak i architektonicznej. Przyjęte rozwiązanie zagospodarowania placu w sposób harmonijny wiążą funkcje zewnętrzne i pozwalają w sposób dowolny aranżować płytę placu w zależności od organizowanych tutaj imprez ( koncerty, kiermasze, targi etc. ) Plac będzie tłem dla organizowanych na nim imprez. Wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż pierzei wschodniej i zachodniej zdaniem jury jest wystarczające. Lokalizacja pompy wodnej w centralnej części placu jest zgodna z historycznym układem.
Atutem pracy jest jej elegancja i oszczędne użycie naturalnych materiałów wykończeniowych. Elementy małej architektury zaproponowano we właściwej skali opracowywanego placu. Sposób zagospodarowania , rozmieszczenie ogródków i ławek nie konkuruje z otoczeniem, lecz we właściwy sposób wpisuje się w kontekst historyczny.
Wyważone akcentowanie detalem, elegancja i umiar, oraz relacje przestrzenne, właściwa ekspozycja kamienic przyrynkowych zdaniem jurorów we właściwy sposób kształtują tożsamość miejsca.

wp-2

wp-1

wp-3

 

Skład zespołu:

  • arch. Stanisław Nestrypke
  • arch. Ewa Sztefko
  • mgr sztuki Ewa Szóstakowska
  • inż. Marcin Chmiel
  • arch. Jakub Sztefko