BOOM studio | EGZOTARIUM - BOOM studio

EGZOTARIUM


  • 26 Sty


  • admin

Projekt: BOOM Studio | Ove Arup & Partners

ext_03-arup-boom

Stan istniejący
Zbudowane w 1956 roku Egzotarium w Sosnowcu z coraz większymi trudnościami zaspokaja potrzeby edukacyjne oraz utrzymuje właściwy poziom dobrostanu zwierząt. Mała kubatura obiektu uniemożliwia wzrost najstarszych, a przez to najcenniejszych roślin. W tych warunkach niemożliwe jest także poszerzenie kolekcji roślin i zwierząt. Rośliny, które niegdyś były główną atrakcją tego miejsca, teraz niszczą budynek od środka, gdyż wysokość 7 m w najwyższym miejscu jest dla nich niewystarczająca.

stan_istn

Proces twórczy
Budynek Egzotarium stanowi serce całego założenia parku Kruczkowskiego. Inspiracją dla projektu nowego budynku Egzotarium były wzory strukturalne występujące w przyrodzie, takie jak kształt czy błony liści. Tworząc dogodne warunki dla tropikalnej roślinności nowy budynek wpisano w szerszą kompozycję Parku Kruczkowskiego. Teren od samego początku miał pełnić funkcję ogrodu botanicznego, jednak dopiero teraz rozpoczyna się proces przekształcania istniejącego parku miejskiego w ogólnodostępną przestrzeń ogrodową.

graf_01-arup-boom

Cel przebudowy
Głównym celem przebudowy Egzotarium jest utrzymanie większości obecnie znajdujących się w Egzotarium roślin i zwierząt oraz wzbogacenie posiadanej kolekcji o gatunki o dużych walorach edukacyjnych i służących ochronie gatunkowej.

Egzotarium jest odwiedzane przez około 25 tysięcy osób rocznie. Wraz z nadaniem obiektowi i jego otoczeniu nowych atrakcyjnych funkcji powinien nastąpić wzrost frekwencji osób odwiedzających to miejsce. Przyjęto, że liczba odwiedzających osiągnie 70 tysięcy rocznie.

ext_01-arup-boom

Projekt
Główna bryła budynku o bokach
71,5 x 35 m ma w najwyższym miejscu wysokość 25 m. Stosunek wysokości do szerokości jest więc bardzo duży. Aby zminimalizować efekt monstrualności konstrukcji, krótsze boki elewacji zostały obniżone. Dzięki temu zabiegowi bryła nabrała dynamizmu, a jej skala stała się bardziej przyjazna człowiekowi. Duża wysokość budynku została również optycznie zmniejszona, poprzez zastosowanie nasypów wzdłuż budynku. Od strony południowo-wschodniej nasypy nie pełnią funkcji użytkowych, natomiast od strony północno-zachodniej znajduje się w nich szereg pomieszczeń, głównie o charakterze techniczno-magazynowym.

Część ekspozycji w głównym budynku oraz szereg funkcji dodatkowych umieszczono w nieregularnie ukształtowanych, trzykondygnacyjnych obiektach – wyspach. Najwięcej przestrzeni zajmuje ekspozycja roślinna, która przeplata się z ekspozycją zoologiczną. System kładek i tarasów pozwala na oglądanie roślinności z różnych wysokości. Dużą atrakcją jest zbiornik wodny, który można podziwiać zarówno znad lustra wody jak i – poprzez akrylowe przeszklenie – z pochylni wzdłuż całego zbiornika. W budynku znajdują się również: sala edukacyjno-laboratoryjna, sala audiowizualna, kawiarnia, część administracyjna, kompleks akwariów, bank nasion, zaplecze sanitarne dla zwiedzających oraz zaplecze socjalne.

Konstrukcję nośną budynku stanowi układ stalowych słupów. Zminimalizowano powierzchnię przeznaczoną na podpory, lokalizując je jedynie po obrysie. Jest to konstrukcja kielichowa, której rzut oparty jest na sześcioboku. Sam kształt i sposób gromadzenia wody deszczowej jest alegorią rozłożystych liści roślin tropikalnych.

graf_07-arup-boom

int_04-arup-boom

int_09-arup-boom

int_01-arup-boom

Wnętrza
Projektowane wnętrza stanowią tło dla ekspozycji. Przy projektowaniu starano się uzyskać efekt spokojnego, stonowanego kolorystycznie wnętrza. Dominuje szkło, jasna posadzka, elementy z betonu architektonicznego oraz drewno egzotyczne. Większość ścian natomiast zagospodarowana została pod ogrody wertykalne – zielone ściany – z użyciem roślin, adekwatnie do strefy klimatycznej w obiekcie. To właśnie one wprowadzą w budynku niepowtarzalny klimat, będąc tłem dla wysokich drzew egzotycznych.

Projektanci chcieli uniknąć efektu “udawania” materiałów naturalnych. Stąd też brak we wnętrzach sztucznych skał, plastikowych drzew czy namalowanych na ścianach pejzaży – tak powszechnych w projektowanych obiektach tego typu.

int_02-arup-boom

int_03-arup-boom

int_05-arup-boom

int_06-arup-boom

int_08-arup-boom

int_07-arup-boom