BOOM studio | PLAC FABRYCZNY - II miejsce w konkursie - BOOM studio

PLAC FABRYCZNY – II miejsce w konkursie


  • 06 Paź


  • admin

PLAC FABRYCZNY – ZAŁOŻENIA

Przedmiotem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej.

panorama Bielska

Plac Fabryczny – opinia sądu konkursowego:

II NAGRODA – Nagrodzona praca charakteryzuje się wprowadzeniem w zastaną, historyczną strukturę nowoczesnej formy architektonicznej. Nowa architektura tworzy wyraźny, jednorodny i atrakcyjny wizualnie akcent przestrzenny, uwzględniający jednak kontekst historycznej zabudowy, dzięki zachowaniu odpowiedniej skali oraz respektowaniu dotychczasowego układu urbanistycznego. Nagrodę przyznaje się za zrealizowanie w jednoznaczny i prawidłowy sposób przyjętego założenia, mającego na celu nadanie nowego, wyższego poziomu jakościowego struktury urbanistycznej opracowywanego kwartału. Wartość pracy podnosi także prawidłowo przeprowadzone strefowanie funkcji oraz rozwiązanie układu komunikacji kołowej z parkingiem podziemnym. Na wyróżnienie zasługuje ponadto wyraźne podkreślenie głównego ciągu pieszo-rowerowego o właściwie zdefiniowanym przebiegu oraz wprowadzenie jednolitego motywu nawierzchni placów, opartego na wzorze tkaniny – nawiązując w ten sposób do tradycji tkackich miasta. Praca cechuje się również wprowadzeniem znacznych powierzchni zieleni, dzięki ,,schowaniu” komunikacji kołowej pod ziemię, ograniczeniu powierzchni zabudowanych i zaprojektowanie zielonego tarasu na projektowanym budynku.

plac fabryczny

zagospodarowanie terenu plac fabryczny

widok Placu Fabrycznego z góry

IDEA

Pomimo bogatej historii i świetnej lokalizacji, rejon Placu Fabrycznego oraz sam Plac Fabryczny obecnie znany jest mieszkańcom jako jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w Bielsku-Białej. Główną ideą projektu jest ożywienie tej części miasta poprzez odpowiednie skanalizowanie ruchu pieszego oraz rowerowego, wprowadzenie nowych funkcji miejskich jak również ograniczenie ruchu kołowego. Dodatkowymi zadaniami jakie postawili przed sobą projektanci były uporządkowanie urbanistyczne terenu wpisujące się w zróżnicowany kontekst architektoniczny, stworzenie nowoczesnego kompleksu biurowego oraz adaptacja istniejącej zabudowy poprzez nadanie jej nowych funkcji. Kręgosłupem całego założenia jest ścieżka pieszo-rowerowa łącząca komunikacyjnie okolice ratusza z placem Chrobrego, Zamkiem Sułkowskich oraz bielską starówką. Obecnie aby pokonać tą trasę, należy przejść chodnikiem przy ul. Stojałowskiego lub przy ul. Boh. Warszawy. Pierwsza trasa wiąże się ze spacerem przy ruchliwej ulicy, druga z przejściem wśród zabudowy mieszkaniowej. Proponowana trasa miała by być atrakcyjną alternatywą gdyż większa jej część odbywałaby się w parku oraz po placach publicznych, odciętych od ruchu kołowego. Planuje się by nowe przestrzenie między budynkami istniejącymi i projektowanymi były ciekawie zagospodarowane i bogate w atrakcje. Stworzenie takiego połączenia samoistnie wygeneruje przepływ przez rekultywowane obszary, ożywiając je. Projektowane funkcje usługowe staną się atrakcyjnymi lokalizacjami dla przyszłych najemców i ich klientów. Projektowane biura prawdopodobnie szybko znajdą swoich użytkowników. Całość zabiegów projektowych powinna przynieść korzystny bilans finansowy dla miasta i stać się ważnym elementem w jego modelu biznesowym. Dodatkowo, inwestycja w tak ważnym z punktu widzenia lokalizacyjnego miejsca na mapie Bielska-Białej, stanowić będzie wizytówkę miasta i stanie się elementem autopromocji. Należy dążyć do ustanowienia standardów nowoprojektowanych i modernizowanych przestrzeni publicznych w Bielsku-Białej stawiając na dostępność dla pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych z jednoczesnym ograniczeniem ruchu kołowego. Koncepcja zagospodarowania zakłada wyburzenie części budynków pustostanów po Akademii Techniczno-Humanistycznej i obiektów parterowych nie posiadających wartości kulturowych oraz ekonomicznego uzasadnienia ich remontu. Projektanci stanęli przed trudną decyzją wybrania tego co wartościowe. W miejscu wyburzonych budynków pojawił się nowoczesny parking podziemny niezbędny do oczyszczenia przestrzeni z samochodów. Na nim zaplanowano stworzenie miejsc dla ludzi oraz budynku biurowo-usługowego co z punktu widzenia projektantów ma większe uzasadnienie ekonomiczne. Lepiej zbudować nowy obiekt od podstaw niż remontować istniejące pustostany i tworzyć wokół nich parkingi i sieć dróg dojazdowych.

analiza

analiza funkcji

PARKING PODZIEMNY

Pod nowym budynkiem biurowym oraz poza jego obrysem zaprojektowano parking podziemny. Zapewnia miejsca postojowe dla użytkowników budynku biurowego, najemców oraz korzystających z programu usług i atrakcji w przestrzeni Placu Fabrycznego. Osiągnięta pojemność parkingu to dokładnie 100 samochodów. Wjazd na parking projektuje się z ul. Boh. Warszawy , wyjazd w kierunku ul. Stojałowskiego. Projektuje się dwa bloki komunikacji pionowej spinającej parking z płytą placu oraz niezależne połączenia z budynkiem biurowym. Pierwsze w formie półokrągłej klatki schodowej w północnej części placu Sztuki wokół otworu który dodatkowo pełnić miałby funkcję wentylacji. Drugi w formie klatki wraz z windą w plombie pomiędzy budynkami Muzeum a Centrum Kreatywnego Rozwoju i Nauki. Zdaniem projektantów, parking podziemny jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu.

budynek biurowy

PLAC ZIELONY 

Po wejściu na ścieżkę od strony ul. 3 Maja dostajemy się na Plac Zielony, będący przedpolem nowoprojektowanego budynku biurowego. Charakter placu jest typowo parkowy. Ścieżka meandruje pomiędzy secesyjnymi kamienicami „porywając” zwiedzającego z okolic ruchliwej ulicy do zupełnie innego miejsca. Miejsca stworzonego dla ludzi a nie dla samochodów. Miejsca gdzie nowoczesna architektura współgra z historyczną tkanką nie rywalizując z nią. Miejsca, które jest przedłużeniem parku, gdzie zieleń obecna jest na każdym kroku. Parter budynku otwiera się na plac swoimi usługami o wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji

budynek biurowy - Plac Fabryczny

BUDYNEK BIUROWY

Budynek biurowy przecina główna ścieżka pieszo-rowerowa, przechodząc przez jego atrium. Od strony zachodniej, w miejscu styku budynku ze ścieżką zaprojektowano szczelinę na całą jego wysokość. Od strony wschodniej pojawiło się przejście w formie tunelu pod budynkiem. Budynek łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażony w zaawansowane technologie na każdym kroku wyraża swoją tożsamość zastosowaniem naturalnych materiałów. Licowane ręcznie wypalaną cegłą elewacje prostopadłościennej bryły zostały poprzecinane pionowymi szczelinami. Ukryto w nich okna. Projektanci unikali kątów prostych, zastępując je łukami by jeszcze lepiej wpisać budynek w zastaną tkankę miasta. Jest to również nawiązanie zarówno do secesyjnej jak i modernistycznej zabudowy tak licznie obecnej w mieście. W dolnej części budynku zaprojektowano lokale usługowe. Dostawa towarów odbywać by się miała bezpośrednio z parkingu podziemnego za pomocą windy towarowej. Wyższe kondygnacje przeznaczone zostały na przestrzenie biurowe. Budynek jest dobrze skomunikowany z parkingiem podziemnym i placem przed budynkiem. Na dachu zaprojektowano ogród. Planuje się zastosowanie szeregu rozwiązań ekologicznych wymaganych do otrzymania certyfikatu LEED. Obiekt jest nowoczesnym kompleksem biznesowym, złożonym z czterech kondygnacji o docelowej powierzchni 4000 mkw.

Plac biurowy - Plac Fabryczny

Plac Biurowy

Znajduje się w atrium nowoprojektowanego budynku biurowego. Plac pozbawiony został dodatkowych funkcji tworząc przestrzeń kameralną.

detal biurowca - Plac Fabryczny

POSADZKA PLACÓW

Jako inspiracja w projektowaniu nawierzchni placów, posłużył geometryczny splot tkaniny. Proponowane ułożenie płyt kamiennych lub betonowych wynika bezpośrednio z kształtu głównej ścieżki pieszorowerowej. To ona nadaje rytm i zmiękcza kierunek ułożenia sprawiając, że ma się wrażenie chodzenia po ogromnym kawałku materiału. Rozwiązanie to stanowi nawiązanie do historii Bielska-Białej po roku 1806 kiedy to prężnie rozwijał się przemysł włókienniczy oraz do historii miejsca czyli powstałej w 1914 r fabryki sukna “Karol Jankowski i Syn” której teren stanowi zakres niniejszego opracowania. Geometria płyty placu podyktowała rozwiązania takich elementów jak ławki, oświetlenie czy paski trawiaste. Wzór posadzki jest elementem identyfikacji wizualnej całej inwestycji.

Plac Sztuki

Jest największą przestrzenią otwartą. Pełni funkcje wystawiennicze, koncertowe. W parterze nowo projektowanego budynku biurowego zlokalizowane zostały dodatkowe funkcje handlowo – usługowe

Plac Fabryczny - Plac Sztuki

Plac Fabryczny - biurowiec

gaj brzozowy na Placu Fabrycznym

CENTRUM KREATYWNEGO ROZWOJU I NAUKI / GALERIA SZTUKI

Główną funkcją budynku byłaby strefa doświadczeń analogiczna do np. Centrum Kopernika w Warszawie oraz przestrzeń pod czasowe wystawy bielskich artystów lub np. warsztaty szkolne. Budynek Centrum Kreatywnego Rozwoju i Nauki zaprojektowano jako obiekt wielofunkcyjny. Budynek pomieściłby sale wystawiennicze, edukacyjne, warsztatowe oraz strefę doświadczeń i pracownie poznawcze. Mogłyby się w nim odbywać zarówno warsztaty szkolne jak i spotkania z naukowcami. Galeria sztuki stanowi wydzieloną część parteru obiektu. W miejscu istniejącej klatki schodowej zaproponowano wysoką na wszystkie kondygnacje przestrzeń twórczą, dającą duże możliwości kreowania. Instalacje artystyczne można byłoby podziwiać także z wyższych kondygnacji poprzez okna.Plac Fabryczny - widok na Plac Sztuki

PLAC FABRYCZNY

Plac fabryczny sąsiaduje z placem sztuki, oddzielony jest od niego gajem brzozowym w miejscu wyburzonego budynku ATH. Na placu znajduje się pomnik Ludzi Wełny upamiętniający wszystkich związanych z przemysłem włókienniczym na przestrzeni stuleci. Plac Fabryczny stanowi punkt centralny całego założenia.

Plac Fabryczny

MUZEUM HISTORII MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Muzeum Historii Bielska-Białej – historii dwóch organizmów miejskich przedzielonych rzeką i pod różnymi administracjami rozwijających się równolegle ale w odmienny sposób. Miasta wielu społeczności z ich wybitnymi przedstawicielami z wzajemną koegzystencją ich kultury, obyczajowości i religii. Zdaniem projektantów stanowiłoby doskonałe uzupełnienie ekspozycji działalności Muzeum Zamkowego i jego filii. Przestrzeń pomiędzy budynkami Muzeum a Centrum Kreatywnego Rozwoju i Nauki uzupełniona została plombą której elewację planuje się w postaci pionowego ogrodu. Plomba stanowi domknięcie osi widokowej z ulicy przy Placu Fabrycznym. Na dachu zaproponowano taras widokowy dostępny z sąsiedniego budynku CKRiN. Przed budynkiem muzeum proponuje się budowę pomnika ludzi bielskiej wełny, upamiętniający wszystkich związanych z przemysłem włókienniczym na przestrzeni stuleci – Polaków, Żydów, Niemców oraz obywateli Austro- Węgier.

rzeźba Ludzi Wełny - Plac Fabryczny

MIEJSKI SZALET

Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne o przewrotnej nazwie “miejski szalet” zlokalizowane zostały w bramie przy muzeum.

pomnik Ludzi Wełny

Plac Fabryczny - Plac Nocny

PLAC NOCNY & RESTAURACJA/HOTEL 

Plac Nocny zlokalizowany jest przy rzece i skomunikowany nowoprojektowaną kładką z ul. 11 Listopada. Na terenie placu przewiduje się funkcję gastronomiczną. Funkcja taka nie koliduje z funkcją mieszkalną. Przestrzenie mimo różnych funkcji łączą się elementami małej architektury tj. monolityczne betonowe ławki, oświetlenie w posadzce oraz zaprojektowaną zielenią w postaci niskich nasadzeń oraz grup drzew będących przedłużeniem parku przy ratuszu. Elewacje zastanej zabudowy planuje się oczyścić w celu odkrycia cegły.

Funkcja restauracji ulokowana została na parterze istniejącego budynku. Otwiera się zarówno na Plac Nocny jak i na część parkową. W centralnym miejscu budynku zlokalizowano recepcję hotelową oraz toalety. W kondygnacji podziemnej umiejscowiono przestrzenie socjalne, kuchnię oraz pomieszczenia pomocnicze. Łączna powierzchnia najmu części restauracyjnej to ok 400m2. Do części hotelowej prowadzi istniejąca klatka schodowa oraz dobudowana winda.Na piętrze znajduje się 10 typowych pokoi hotelowych z łazienkami o powierzchni od 26m2 do 39m2. Łączna powierzchnia przestrzeni hotelowej to ok 320m2

Plac Fabryczny - budynek wielorodzinny

BUDYNEK WIELORODZINNY

Budynek wielorodzinny ulokowany został w miejscu istniejącej zabudowy mieszkalnej. Przeprojektowane zostały układy ścian działowych umożliwiające zagospodarowanie nowych mieszkań o powierzchni od 60m2 do 83m2. Do budynku dobudowano nową klatkę schodową z windą obsugującą wszystkie piętra. Na parterze mieści się 5 mieszkań , na kolejnych kondygnacjach 6 – łącznie w całym budynku mieści się 18 mieszkań o łącznej powierzchni ok 1200m2. Parkingi dla mieszkańców przewidziane zostały w wydzielonej strefie parkingu podziemnego skomunikowanego za pomocą klatki schodowej w nowoprojektowanej plombie. Z plomby do klatki schodowej mieszkańcy dostają się za pośrednictwem np Placu Naukowego. Nowo projektowanym elementem nadającym współczesnego charakteru są malutkie balkony, rozrzucone po elewacji historycznego budynku. Wykończone kolorowym szkłem przypominają szklane sześciany.

Plac Fabryczny - Plac Nauki

PLAC NAUKI

Plac ten jest jako jedyny terenem czasowo dostępnym ze względu na bezpośrednie wejście do części mieszkalnej oraz lokalizację czasowych elementów parku doświadczeń. Stałe elementy znajdujące się na placu to ogrody społeczne oraz ogrody warsztatowe. Ogrody społeczne zlokalizowane zostały w specjalnie zaprojektowanej dwupoziomowej konstrukcji. Jest to przestrzeń przeznaczona do uprawy ziół i warzyw mieszkańców osiedla. Konstrukcja zamyka przestrzeń placu. Ogrody warsztatowe wraz z zapleczem są stałym elementem placu – stanowią atrakcyjny element do przeprowadzania zajęć dla szkół i przedszkoli.

.Plac Fabryczny - Plac Nauki

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

W projekcie uwzględniony został istniejący System Informacji Miejskiej w celu zachowania spójności z miastem. Identyfikacja stref komercyjnych odbywa się za pomocą neonowych nośników nawiązując do historii miejsca uspójniając je jednym krojem pisma “Above Regular”. Elementem Systemu Identyfikcji Wizualnej jest jednakowy geometryczny wzór posadzek.

Plac Fabryczny - identyfikacja wizualna

PLACE / ZIELEŃ

Obecność i jakość terenów zielonych oraz rekreacyjnych stanowi ważny czynnik waloryzacji okolicy pod kątem wyboru miejsca zamieszkania. Problem niedoboru terenów zielonych i rekreacyjnych jest widoczny przede wszystkim w centrum miasta. Kształtowanie takich przestrzeni napotyka liczne problemy, związane choćby z niemożliwością wygospodarowania znacznej rezerwy terenu. Jednakże istnieją rozwiązania, które umożliwiają podołanie temu wyzwaniu. Jedną z propozycji są tzw. pocket parks. Pocket parks odpowiadają na potrzebę bliskości terenów zielonych w terenach gęsto zabudowanych, ale jednocześnie służą wszystkim mieszkańcom, np. poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej czy poprawę mikroklimatu. Co ważne, zostawiają one również wiele miejsca do interpretacji i reorganizacji przestrzeni, stanowiąc sposób na aktywizację lokalnej społeczności. Pocket parks mogą stanowić punkt charakterystyczny, miejsce spotkań czy atrakcję turystyczną. Wymierną korzyścią jest także podniesienie jakości przestrzeni i standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy – zarówno w aspekcie postrzegania jak i finansowym. W projektach parków kieszonkowych uwzględnia się nie tylko zieleń, ale i urządzenia służące do rekreacji, elementy małej architektury czy też ogródki gastronomiczne. Na terenie objętym opracowaniem pomiędzy istniejąca a projektowaną zabudową znajdują się place – pocket parki tj: plac Zielony, plac Biurowy, plac Sztuki, plac Nocny, plac Nauki i plac Fabryczny.

 

Temat: Konkurs Plac Fabryczny

Projekt: BOOM studio, 2018

Współpraca: mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke