BOOM studio | Wodzisław Śląski - Osiedle Piastów - BOOM studio

Wodzisław Śląski – Osiedle Piastów


  • 16 maja


  • admin

Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Przemysława w Wodzisławiu Śląskim.

Inspiracją dla kompozycji przestrzennej zagospodarowania były motywy roślinne. Główna ścieżka pieszo-rowerowa stanowiąca kręgosłup całego założenia przypomina w rzucie łodygę.
Liście, które bezpośrednio do niej przylegają w rzeczywistości są placami o różnorodnych funkcjach rekreacyjnych.
Różnice wysokości w terenie zostały pokonane za pomocą wygodnych schodów w części pieszej oraz pochylni w części rowerowej. Z uwagi na licznie występujące uzbrojenie terenu, projektanci starali się zachować istniejące wysokości oraz przeprowadzić nowe ciągi piesze i rowerowe generując jak najmniejszą ilość kolizji.
Przed wejściami do budynków mieszkalnych zaprojektowane zostały place z ławkami w kształcie liści przy których pojawiły się drzewa. Cały teren potraktowany został jako park dla mieszkańców. Pełno w nim zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej oraz miejsc, które zachęcają do spędzania wolnego czasu.